Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Inrichting type A, inrichting type B en inrichting type C Het begrip inrichting is in art. 1.1 lid 1 Wm gedefinieerd als elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen kantoor huren rotterdam bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. Om onder de werking van het Ab te ‘ vallen, moet de inrichting behoren tot een in het IVB genoemde catfgorie. Inrichtingen met een gpbv-installatie (ook wel IPPC-inrichtingen) vallen buiten de reikwijdte van het Ab: op grond van de Wm zelf zijn die vergun ingplichtig. Drie typen inrichtingen vallen onder het Ab. In het Ab is onderscheid gemaakt tussen inrichtingen van het type A, Ben C. In art. 1.4 Ab wordt aangegeven aan welke kantoor huren amsterdam voorschriften degene die een van deze typen inrichtingen drijft, moet voldoen.
Inrichting type A Onder een inrichting type A wordt verstaan een inrichting waarin alleen de activiteiten worden verricht die staan in de begripsbepaling van art. 1.2 Ab: Het is de inrichting a waarvoor op grond van art. 8.1 Wm geen vergunning is vereist; b waar, indien binnen een afst1nd van 50 meter van de grens van de inrichting gevoelige objecten aanwezig zijn, in de periode tussen 19.00 en 7.00 uur gemiddeld vier of kantoor huren utrecht minder transportbewegingen, als bedoeld in art. 1.11 lid 1 Ab plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het laadvermogen meer dan 3 500 kilogram is;
c waarbij mede op basis van de aard van de inrichting, niet aannemelijk is dat in enig vertrek van de inrichting het equivalente geluidsniveau (Leg) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de kantoor huren eindhoven representatieve bedrijfssituatie, meer bedraagt dan: 70 dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met gevoelige gebouwen; ii 80 dB(A), indien onderdeel i niet van toepassing is;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *