Traditionele relatie

Gerelateerde afbeelding

Traditionele relatie leverancier en zijn afnemer en co-makership met elkaar vergeleken16
Traditionele relatie Ordergericht inkopen. 2 De prijs is het primaire beslissingscriterium. Kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en levertijd bepalen in hoge mate de keuze (integrale afweging). 3 Er is communciatie: over spoed en klachten. 4 Bij onderhandelingen het onderste uit de kan willen halen. 5 De eigen onderneming werkt nog erg functioneel (muurtjes). 6 Communicatie ligt in het heden en de zeer nabije toekomst. 7 Afdeling inkoop wordt ingeschakeld zodra goederen besteld moeten worden, de leverancier is grotendeels al bepaald.
Co-makership Er wordt gezocht naar leveranciers die aan het eigen bedrijfsprofiel voldoen. Met leveranciers wordt een relatie opgebouwd. 2 Niet uitsluitend interesse voor producten van de leverancier, maar ook voor flexplek nijmegen zijn bedrijfsprocessen. 3 Er is open communicatie over bijvoorbeeld kostprijsopbouw en verbeteringsmogelijkheden. 4 De leverancier wordt een verantwoorde marge gegund (win-win). 5 De eigen onderneming werkt over afdelingsgrenzen heen in teams samen aan de oplossing van problemen. 6 Communicatie ligt in het heden en de toekomst.
u vmdt dat sommige co-makers te veel op hun produkt gaan lijken.
De leverancier ontvangt planningsinformatie zodat hij met toekomstige orders rekening kan houden. 7 Inkoop wordt betrokken in het ontwikkelingsproces en zorgt voor een juiste afstemming tussen functionarissen van de ontwikkelingsafdeling en (potentiële) leveranciers
f-i���;;:��·�::·:�.��-���:.��:� ��=����!� -���-öï4;ii��. j : �…: ___________ _ : “”‘”‘bfd<11t: __________ _ : 11$10 ———— : po11<�: pl.un : ——-j l•kloooo; ____ _ ; 1.lwl d•””‘””‘”””?<”””””d••”•”lotl : -.OS.S.lll l••11•••4<11$V,A.fl(“-d : ,…_,C..OU.l�OO\'(luwaMót”. iCldelft • 01t”t1.ütOU11111U …. ; 0 11 f f 1H�1•U.,_1 H 1 $ Co-denkers die ’t he/1m11al mokcn.
Hoofdstuk3 1 Samenwerking 137
Afsluitend kunnen we stellen dat netwerken een aantal fasen doorlopen, die vergelijkbaar zijn met die van het leven van een product. In eerste instantie worden organisaties bewust dat er mogelijkheden zijn voor samenwerking. Dit wordt de awareness-fase genoemd. In de exploration- awareness/exploration fase wordt het netwerk opgebouwd. In de expansion-fase vindt er een expansion verdere uitbouw van het netwerk plaats. In de commitment-fase heeft commitment het netwerk zijn sterkste fase. Echter de meeste netwerken zijn tijdelijk van aard. De bestaansgrond verdwijnt, waardoor ook het netwerk wordt ontbonden. Dit wordt de dissolution-fase genoemd. dissolution
3.5 Fusies en overnames
Op dit moment hebben zich in alle bedrijfssectoren megafusies of -over- megafusies names afgespeeld en de verwachting is dat fusies en overnames zich in de naaste toekomst zullen blijven manifesteren.
Aangezien de begrippen fusie en overname nogal eens door elkaar worden gebruikt is het belangrijk om stil te staan bij de juiste definiering van deze begrippen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *