Toetsingsgronden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
De Wm-vergunning kan behalve in het belang van de bescherming van het milieu (art. 8.10 Wm), slechts in twee gevallen worden geweigerd: ingeval door verlening daarvan strijd zou ontstaan met een bestemmingsof inpassingsplan, een beheersverordening of regels gesteld bij of kantoor huren rotterdam krachtens een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 4.1 lid 3 of 4.3 lid 3 Wro (art. 8.10 lid 3 Wm); in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in art. 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob): indien ernstig gevaar bestaat dat criminele activiteiten door het verlenen van de milieuvergunning kantoor huren amsterdam mogelijk worden gemaakt (art. 8.10 lid 4 Wm).
Tot de bescherming van het milieu behoort ook de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen.
• Voorbeeld In een uitspraak zei de Afdeling bestuursrechtspraak dat ook bezwaren tegen de aantasting van natuurwetenschappelijke en ecologische waarden ten gevolge van het in werking zijn van een inrichting, bezwaren zijn waarop de Wet milieubeheer betrekking heeft. (ABRvS 26 januari 1999, AB 1999/177)
De wet geeft aan welke kantoor huren utrecht gegevens het bestuursorgaan in ieder geval moet betrekken bij zijn beslissing op de aanvraag (art. 8.8 Wm): de toestand van en de gevolgen voor het milieu; de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu; de kantoor huren eindhoven ingebrachte adviezen en zienswijzen; de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *