Telebesluitvorming

Gerelateerde afbeelding

Recent onderzoek laat zien dat de ‘sense of urgency’ met betrekking tot noodzakelijke veranderingen binnen weinig ondernemingen op breed managementniveau aanwezig is. Het faillissement van vele zogenoemde dot.com-bedrijven in 2001 en 2002 draagt ook niet bij tot betere onderbouwing van argumenten. Bestuursvoorzitters geven echter wel aan dat het ‘adopteren’ van nieuwe technologieën
om nieuwe marktkansen te benutten te traag verloopt. Veel managers nemen een afwachtende houding aan, de kritische massa om snel beslissingen te nemen is over het algemeen onvoldoende en belangrijke, op verandering gerichte investeringen, blijven daardoor (nog) achterwege. Internet en multimediale communicatie nemen intussen een grote vlucht. De angst voor het zogenaamde millenniumprobleem toonde aan hoe kantoorruimte amersfoort afhankelijk we inmiddels zijn van computerhardware en (‘embedded’) software in allerlei primaire systemen. Denk niet alleen aan bestuurlijk-administratieve automatisering in bank- en verzekering respectievelijk overheidsvoorzieningen, maar ook aan (lucht-)verkeersregeling, spoorboombeveiliging, intensive care-apparatuur, klimaatregeling, liftbediening enzovoort. Die afhankelijkheid neemt door de verdere ontwikkeling en toepassingen van ICT nog meer toe, in privé-leven en het werkzame leven van mensen in organisaties. Het aantal ‘telewerkers’ groeit bijvoorbeeld met 20 % per jaar. Van de actieve beroepsbevolking in relewerken Nederland komt 25 % in aanmerking voor telewerken (1,3 miljoen mensen). Hun werkzaamheden kunnen voor minstens 20 % van de arbeidstijd telewerkend worden verricht. Telebesluitvorming, e-mail en videoconferencing zullen naar verwachting de trend naar telewerken versterken.
11.5.2 ICT en herinrichting van bedrijfsprocessen (BPR)
Bedrijven en instellingen proberen in toenemende mate hun werkprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. De hieraan verbonden voordelen kunnen alleen worden gerealiseerd ICT indien nieuwe processen, organisatie en ICT worden gecoördineerd. De ICT-functie bepaalt technologie, applicaties, gebruikersniveau en ICT-management. Het procesontwerp is gericht op kwaliteit, flexibiliteit en kostenniveau. De organisatie is gericht op beheersstructuur, cultuur en expertise. Deze factoren moeten in evenwicht zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *