Substituutproducten

Gerelateerde afbeelding

Als we naar de markt voor verzekeringen kijken dan zien we bij de levensverzekeringen een relatief hoge concentratiegraad en bij de schadeverzekeringen een relatief lage concentratiegraad: er zijn in Nederland vele malen meer schade-dan levensverzekeringsmaatschappijen. Dit verklaart in hoge mate de lage winstmarges bij de kantoorruimte huren rotterdam schadeverzekeraars en de hoge bij de levensverzekeraars.
Dok zien we vaak dat aanbieders van een kwaliteitsproduct een veel sterkere positie hebben dan aanbieders van een product dat iedereen kan maken. Denk bijvoorbeeld aan de winstcijfers van Mercedes Benz en BMW en aan die van Ford Europa, Peugeot en Renault. De kopers van de exclusieve merken hebben kennelijk een zwak voor de kwaliteit ervan, en zijn bereid daarvoor te betalen.
De hoogte van het aankoopbedrag speelt ook een rol. Zo is uit onderzoek naar voren kantoorruimte huren amsterdam gekomen dat de winstgevendheid van producenten die artikelen met een lage prijs per stuk op de markt brengen, veelal hoger en stabieler is dan de winstgevendheid van fabrikanten van investeringsgoederen. Het is niet gebruikelijk bij de aankoop van een tube tandpasta aan de kassa over de prijs te onderhandelen, omdat dat niet realistisch is. Als onderhandelen wel kans van slagen heeft, dan kan dat ertoe leiden dat de aanbieders bereid zullen zijn prijsconcessies te doen. De vrees een klant blijvend te verliezen, vergroot de onderhandelingsmacht van de afnemer en drukt de verkoopprijs en/ of leidt tot een verslechtering van de verkoopvoorwaarden uit het oogpunt van de verkoper. Het onderkennen van de macht van de afnemers is een kantoorruimte huren utrecht belangrijk aandachtspunt. In een bestaande markt is er wellicht niet veel aan te doen, maar bij het betreden van nieuwe markten dient het een belangrijk punt van overweging te zijn.
Leveranciers Een soortgelijke redenering kan voor de machtspositie van de leveranciers worden gegeven. Immers, de fabrikant van een product bevindt zich nu in de positie van afnemer van grondstoffen, onderdelen en hulpmaterialen. In een aantal gevallen hebben bedrijven besloten zich uit een bepaalde markt terug te trekken omdat de leveranciers een dermate sterke positie hadden dat de resultaten van de kantoorruimte huren eindhoven activiteiten nooit een marginaal rendement te boven zouden gaan.
Bij voedingsmiddelendetailzaken valt op Europese schaal een samenwerkingstendens vast te stellen. Ahold heeh samen met een zogenoemde ‘strategische alliantie’ gesloten. Op termijn hoopt men door gezamenlijke inkoop lagere inkoopprijzen te kunnen bedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *