Raad van commissarissen

Gerelateerde afbeelding

Hoe groter de organisatie, hoe meer hiërarchische lagen binnen de organisatie ontstaan. Deze hiërarchische lagen komen binnen een organisatie in de verschillende leidinggevende en uitvoerende niveaus ofwel bestuursniveaus tot uitdrukking. Elk bestuursniveau heeft hierbij zijn specifieke taak met betrekking tot het realiseren van de gestelde ondernemingsdoelen (zie figuur 8.12).
Het topmanagement houdt zich vooral bezig met strategische beslissingen en de flexplek huren rotterdam uitvoerende medewerkers houden zich vooral bezig met operationele beslissingen ten aanzien van de bedrijfsprocessen. Het middenmanagement heeft hiertussen een spilfunctie. Dit bestuursniveau houdt zich vooral bezig met organisatorische beslissingen. Het middenmanagement dat de strategische beslissingen vertaalt in operationele beslissingen, heeft ten opzichte van de directie een uitvoerende functie en ten opzichte van de uitvoerende medewerkers een leidinggevende functie.
Door afplatting van organisaties en het structureren van organisaties langs de weg van business units of werkmaatschappijen krijgt het middenkader flexplek huren utrecht tevens andere taken toegewezen. Het middenkader, dat leiding geeft aan die business units of werkmaatschappijen krijgt naast een organisatorische taak ook steeds meer een taak in het vaststellen van de strategie van de organisatorische eenheid. Wat zijn nu de specifieke en belangrijkste taken van de verschillende bestuursorganen in een organisatie?
De Structuurwet (1971) geeft aan dat bepaalde Nv’s en sv’s verplicht zijn structuurwet een raad van commissarissen in te stellen. Het gaat hierbij om Nv’s en sv ’s die aan de volgende drie eisen voldoen:6 • het eigen vermogen is groter dan 22,5 miljoen gulden; • de vennootschap is wettelijk verplicht een ondernemingsraad in te stellen (zie paragraaf?.3.2); • de vennootschap heeft in Nederland meer dan honderd werknemers in dienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *