Ouderen, de pluspunten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit (eigen) advieservaring is het echter volstrekt duidelijk dat dit soort bedrijfskenmerken niet alleen aantrekkelijk zijn voor jonge medewerkers. Ook oudere generaties medewerkers stellen een klimaat dat gekenmerkt wordt door deze elementen veelal op prijs. Indien men medewerkers die andere omstandigheden gewend zijn meer in staat wil stellen kantoorruimte huren rotterdam zelfstandig hun werk te doen, hen meer wil machtigen beslissingen te nemen, dan moet men de medewerkers ook over de kennis en middelen laten beschikken om op die manier hun werk uit te voeren. Empowerment heeft dus naast het betrokken zijn bij beslissingsprocessen een relatie met kennisoverdracht, met geïnformeerd zijn. Dit heeft ook alles te maken met de managementstijl.
Medewerkers moeten kantoorruimte huren amsterdam en willen: op de hoogte zijn van alle belangrijke zaken binnen de organisatie; de beslissingen van het management begrijpen, sterker nog: zij moeten kunnen participeren in dan wel invloed kunnen uitoefenen op de beslissingsprocessen; met hun ideeën bijdragen kunnen leveren die voor de veranderingsprocessen nodig zijn; participeren in de beleidsvorming; de meest moderne technologieën en methoden gebruiken, waarbij mede een bijdrage wordt geleverd aan hun eigen individuele ontwikkeling.
Ouderen, de pluspunten Werknemers van 50 of 55+ hebben vaak heel wat streepjes voor op hun jongere collega’s. Inderdaad, de oudere werknemer is duurder in loonkosten, maar daar staat wel wat tegenover: zijn kantoorruimte huren utrecht kennis en ervaring zijn goud waard; zijn sociale vaardigheden zijn vaak groter; hij is meer stressbestendig en heeft meer hart voor de zaak dan jonge werknemers;
hij boezemt meer vertrouwen in dan jongeren; wie 55 is heeft de productiviteit van een 35-jarige en het vermogen om te leren blijft tot 60 stabiel; ouderen zijn voorzichtiger, maken minder (bedrijfs)ongevallen en kennen vaak een lager ziekteverzuim.
Het is van belang dat het vermogen tot veranderen, vernieuwen en innoveren goed kantoorruimte huren eindhoven gewaarborgd is. Daarbij speelt ook de structuur van de organisatie een rol. Structuur is echter slechts een instrument, één van de gereedschappen die men heeft om de organisatie zo in te richten en op te zetten dat de taken optimaal kunnen worden uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *