Opzet projectorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Een project is tijdelijk van karakter. Nadat het project is afgerond moeten de conclusies van het project geïntegreerd worden in de normale organisatie. Bij een project is een aantal fasen te onderscheiden (zie figuur 8.25):19 • Fase 1: is gericht op het opzetten van de projectorganisatie en op de randvoorwaarden waarbinnen het project zich gaat afspelen (bevoegdheid); besloten moet worden welke personen er in het project gaan deelnemen. • Fase 2: behelst het introduceren van het project in de organisatie en de deelnemers aan het project. Deze fase moet niet worden onderschat. Om te flexplek huren rotterdam komen tot een goed eindresultaat zijn het benadrukken van het belang van de activiteiten en het opbouwen van een breed draagvlak voor het project belangrijke voorwaarden. Het management zal dan ook het project in al zijn facetten moeten steunen en stimuleren. • Fase 3: bestaat uit het werken aan het project. De doelstellingen van het project moeten worden gerealiseerd. • Fase 4: is gericht op de integratie van de projectresultaten in de normale organisatie. Het ligt in de bedoeling dat de resultaten een verder verloop krijgen in de normale (permanente) organisaties. Hierbij kan het voorkomen dat projectmedewerkers in de normale organisatie ook belast worden bij de verdere uitvoering van de resultaten van het project. In hoofdstuk g wordt verder ingegaan op organisatorische vraagstukken met betrekking tot projectplanning. Netwerkplanning Netwerkplanning wordt toegepast bij het beheersen van projecten (het bouwen van een vliegtuig, het bouwen van een huis, het ontwikkelen van een nieuw salarissysteem enzovoort) Deze planningstechniek wordt vooral toegepast bij grote, eenmalige activiteiten. In de loop flexplek huren utrecht van de jaren zijn er verschillende technieken van netwerkplanning ontwikkeld, waarbij iedere techniek zo zijn eigen kenmerken bezit.
In het algemeen komt elke techniek neer op dezelfde basisgedachte. In dit kader beperken we ons tot de zogeheten kritieke-padmethode (CPM). Netwerkplanning kan worden toegepast voor elk project waarbij een combinatie van taken verricht moet worden en waarbij een begin- en een eindpunt aanwezig zijn. Netwerkplanning geeft een overzicht met betrekking tot het geheel van het project en de (complexe) relaties tussen de activiteiten waaruit een project is opgebouwd. Het doel van netwerkplanning is het inzicht verkrijgen in de doorlooptijd van het project. Hierdoor is een betere beheersing van het project mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *