Onderhandelen

Gerelateerde afbeelding
Naast vergaderen is ook onderhandelen een activiteit van alledag. Iedereen heeft er in uiteenlopende situaties mee te maken. Kenmerkend voor onderhandelen is dat verschillende partijen verschillende doelen nastreven. Bij onderhandelen gaat het er uiteindelijk om, om via een overleg een compromis te vinden, waarmee alle partijen kunnen instemmen. Daarmee is gesteld dat onderhandelen niet hetzelfde is als samenwerking, waarbij verschillende partijen overeenkomstige belangen en doelen hebben. Onderhandelingssituaties vertonen de twee volgende kenmerken: de partijen zijn wederzijds flexplek huren rotterdam afhankelijk en de partijen hebben tegelijk verschillende belangen.
Bij het onderhandelen onderscheiden we het onderwerp waarover onderhandeld wordt en de manier waarop je over het onderwerp onder. De relatie tussen de wijze van besluitvorming en de acceptatie van het genomen besluit
handelt. In de praktijk ontstaan juist met betrekking tot het laatste punt problemen: welke positie moet ik innemen en hoe zal de tegenpartij daarop reageren? De laatste tijd is door de deelnemers aan het Harvard-onderhandelingsproject een onderhandelingsmethode ontwikkeld, die al in vele landen met succes wordt toegepast: principieel onderhandelen.s
Deze methode stapt af van de discussie of je bij onderhandelen een zachte of een harde positie moet innemen, maar stelt daarvoor in de plaats een methode die uitgaat van het feit dat twistpunten op hun merites worden beoordeeld.
De uitgangspunten van flexplek huren utrecht principieel onderhandelen hebben betrekking op een viertal aspecten van onderhandelen: • mensen • belangen • keuzes • criteria
Ten aanzien van deze aspecten wordt een advies geformuleerd dat in alle situaties toegepast kan worden.
Mensen: scheid de mensen van het probleem. Er moet vermeden worden dat er tijdens het onderhandelingsproces door de deelnemers posities worden ingenomen, waardoor een te grote verwevenheid met het individu en het onderwerp gaat optreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *