Maatschappelijke factoren

Gerelateerde afbeelding

Maatschappelijke factoren
In de samenleving bestaat een grote behoefte om invloed uit te oefenen op organisaties, omdat er kritiek is op zaken als de milieuverantwoordelijkheid van bedrijven, geluidshinder, ethische aspecten bij investeringen, consumptiemaatschappij, medezeggenschap in organisaties, enzovoort. De kritiek kan naar voren worden gebracht door belangengroeperingen of actiegroepen. Deze maken vaak gebruik van de publiciteitsmedia om hun eisen kracht bij te zetten. In het uiterste geval kan de kritiek uiteindelijk leiden tot nieuwe wetgeving. Het is voor organisaties taak deze maatschappelijke signalen serieus te nemen en er zo mogelijk op in te spelen.
Eerder is gesteld dat ontwikkelingen binnen de Nederlandse maatschappij in grote mate afhankelijk zijn van internationale ontwikkelingen. Hierbij spelen niet alleen ontwikkelingen binnen Europa, maar ook ontwikkelingen op wereldniveau mee. Uitspraken doen over lange-termijnontwikkelingen gaan gepaard met onzekerheden. Het Centraal Planbureau heeft in dit kader een studie gemaakt, wat heeft geleid tot een viertal mogelijke wereld scenario’s. Uit de media Media-consumentenbond moet kwaliteit bewaken Meryl Streep was er. En Robert Redford vond ook al dat de meeste films uit Hollywood cultureel niet in orde zijn. Wat de filmster, die ook een eigen productiemaatschappij heeft, hiermee bedoelt, laat zich raden na een rondgang door de conventiezaal in St Louis, waar de cultural environmental movement onlangs bijeenkwam. Streng religieuze groeperingen, bezorgde ouders en nazaten van ‘native Americans’ waren het erover eens dat de media-industrie in het algemeen een te eenzijdig wereldbeeld schept. Weliswaar zijn de tijden voorbij dat op het scherm bloeddorstige Indianen joelend weerloze pioniers de scalp afrukken, maar de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika vinden het onrecht dat hen is aangedaan onvoldoende terug in film of berichtgeving.
Andere groepen beklagen zich over de minieme aandacht die zij als culturele minderheid van de media ontvangen, en over de gekleurd hei d als dat wel het geval is. Aan het einde van het congres tekende het gezelschap een handvest, The People’s Communication Charter. Een eerste stap in de grote opruiming binnen de mediawereld, te beginnen met Hollywood.
‘Het is een heel mooie beweging; vindt A. Hamelink, hoogleraar Communicatie¬∑ wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hamelink was ook aanwezig in St Louis en zet zich sindsdien in voor een burgerbeweging die de kwaliteit van de media moet bewaken. ‘Het handvest is door consumentenorganisaties over de hele wereld ondertekend. Het geeft aan dat een grote groep burgers ontevreden is over de kwaliteit van de informatie die zij ontvangt.’ Het schort daarbij volgens hem aan flexplek nijmegen culturele diversiteit, vrijheid van meningsuiting en objectiviteit.
Volgens de hoogleraar wil de beweging de komende twee jaar in verschillende landen een helpdesk inrichten, zodat kijkers en luisteraars met klachten over de media een 06-nummer kunnen bellen. ‘Als de burger bij een volgende Golfoorlog weer een stortvloed van propaganda over zich heen krijgt, kan de beweging een manifestatie organiseren of een boycot en desnoods met een individuele klacht naar de rechter stappen.’ Toch verwacht ook hij dat het opzetten van een internationale consumentenbond voor zoiets abstracts als informatie een moeilijke zaak wordt. Tot nu toe is er alleen nog een eigen internetsite (pscw.uva.nl-pcc).
Voor de mediakunstenaar S. Servaas gaan deze ontwikkelingen niet snel genoeg. Hij heeft de staatssecretaris van Cultuur voorgesteld een ‘werkelijkheidswaardesymbool’ te ontwikkelen, om in ieder geval fictie en werkelijkheid op televisie te kunnen scheiden. Zelf denkt de kunstenaar aan een knaloranje uitroepteken in beeld, zodra hetj ournaal ofe en betrouwbare documentaire te zien is. Opnames met een verborgen camera en programma’s als 911 Rescue verdienen volgens Servaas het keurmerk niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *