Loopbaanbeleid en salarisstructuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Loopbaanbeleid en salarisstructuur
In de praktijk betekent promotie toekenning van een hoger salaris. Wat betreft de absolute hoogte van deze bedragen kunnen er aanzienlijke onderlinge verschillen tussen organisaties optreden. Enerzijds zijn er organisaties met een vlakke salarisstructuur, anderzijds met een steile salarisstructuur.10 Organisaties met een vlakke salarisstructuur hebben als kenmerk dat vlakke salarisstructuur het salarisverschil tussen de verschillende rangen binnen de organisatie klein is. Organisaties met een steile salarisstructuur kennen een groot steilesalarisstructuur salarisverschil tussen de verschillende rangen. Het is zinnig stil te staan bij de relatie tussen het promotiebeleid en de salarisstructuur binnen een organisatie. Aan de hand van een Amerikaans onderzoek kwam het volgende naar voren.
Wanneer er sprake is van de steile salarisstructuur ligt doorgaans het risico dat de promotie met zich brengt bij de medewerker zelf. Als de desbetreffende medewerker niet slaagt in zijn nieuwe functie, dan wacht hem ontslag. Daartegenover staat echter een grote sprong met betrekking tot kantoor huren amsterdam het salaris. De sfeer in dit soort organisaties wordt vaak gekenmerkt door een scherpe wedijver. Iedereen weet dat hij zich voor honderd procent moet waarmaken in zijn werk. Hier gaat het dan ook vooral om medewerkers met grote ambitie en eerzucht.
Wanneer er sprake is van een vlakke salarisstructuur ligt het risico van promoties doorgaans bij de organisatie zelf. Het risico voor de medewerker is kleiner, waardoor ook de sprong in salaris beperkter blijft. Anders gezegd: de functie, en daardoor indirect de organisatie, wordt aan deze nieuwe situatie aangepast. Deze organisaties voeren vaak een strak beleid ten aanzien van interne promotie. Op de voorgrond staat de promotie op basis van bedrijfsanciƫnniteit en leeftijd. Gebruikelijk is hier de besluitvorming in commissieverband en in hogere rangen heerst sterk de samenwerkingsgedachte.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat de winstgevendheid in de meeste gevallen het hoogst is in die organisaties die een steile salarisstructuur hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *