Internationalisatie van het bedrijfsleven

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Bedrijven richten zich op andere landen en op internationale markten om verschillende redenen. Soms is groei op de thuismarkt niet meer mogelijk en moet verdere groei over de grenzen heen totstandkomen. In andere gevallen kan de winst worden verbeterd door op grotere schaal de gedane investeringen te benutten en de productiekosten te verlagen. Spreiding van activiteiten over meer landen of regio’s maakt een bedrijf minder gevoelig voor specifieke ontwikkelingen en risico’s in één regio of land. internarionalisatie van Internationalisatie van bedrijfsactiviteiten komt in veel varianten voor. Vaak begint het co-working space rotterdam bedrijfsactiviteiten met het uitvoeren van een order die ‘toevallig’ in het buitenland terechtkomt en vervolgens via exportactiviteiten van de afdeling Verkoop van een bedrijf wordt uitgebouwd en later via licentie en franchisevormen nog verder ontwikkeld. Soms groeit de internationalisatie uit via buitenlandse dochterondernemingen of via een strategische alliantie. Deze groei in zwaarte van internationale activiteiten betekent enerzijds dat de mate van ingewikkeldheid van de aan de orde zijnde vraagstukken toeneemt en anderzijds dat de betrokkenheid van het management zal (moeten) toenemen. Zo valt er met andere woorden een oplopende lijn te constateren in aard en zwaarte van internationale activiteiten en aandacht daarvoor via co-working space utrecht export van producten/ diensten, via export van technologie, octrooien en licenties, via franchising van een exploitatieformule, via investering in eigen buitenlandse faciliteiten of fabrieken, via acquisities, joint ventures en allianties naar wereldwijd opereren vanuit een global company zogenoemde ‘global company’. In dit laatste geval wordt een hoge mate van coördinatie van activiteiten in verschillende landen vereist. Er wordt bijvoorbeeld ontworpen in land l, geproduceerd in land 2, 3 en 4, en uiteindelijk verkocht in een veelheid van andere landen. Er moet dan gecoördineerd worden wat in verschillende landen plaatsvindt en de goedereninformatiestromen tussen de landen moeten worden gestuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *