Het topmanagement

Gerelateerde afbeelding

Onder een informatiesysteem wordt verstaan: een samenstel van componenten zoals mensen, machines en activiteiten, dat ervoor zorgt dat gegevens worden verwerkt tot informatie die voorziet in de behoefte van organisatieleden en niet-organisatieleden. Een informatiesysteem bevat dus alles (machines en activiteiten) en iedereen (mensen) die zich bezighouden met gegevens en informatie. Dit impliceert dat bijna iedereen binnen een organisatie onderdeel uitmaakt van het informatiesysteem of hiervoor handelingen verricht. Denk aan flexplek huren rotterdam het bellen van mensen, het archiveren van gegevens, het produceren en distribueren van lijstjes. Met de toename van de automatiseringsgraad binnen organisaties verandert ook de informatiebehoefte van managers. De behoefte aan informatie is sterk gegroeid doordat de technologie het mogelijk maakt meer en betere informatie tijdig beschikbaar te stellen.
Het leveren van informatie is echter geen doel op zich maar een afgeleide van het doel waaraan de organisatie werkt. Binnen veel organisaties treffen we nog vaak subinformatiesystemen aan die ooit eens zijn opgezet maar waaraan niemand meer behoefte heeft. (Bijvoorbeeld de levering van overzichten terwijl deze inmiddels on-line met de computer kunnen worden opgevraagd.) Voor veel organisaties is dit een reden om stil te staan bij de eisen die ze stellen aan een informatiesysteem. Managers zullen hiervoor goed moeten kunnen definiëren welke informatie zij nodig hebben om hun processen te kunnen besturen. De betrokkenheid van het topmanagement met betrekking tot de informatievoorziening is essentieel. Het flexplek huren utrecht topmanagement heeft ten aanzien van de informatievoorziening de volgende belangrijke taken:26 • Een rol spelen bij de bepaling van de informatiestrategie. Deze strategie is afgeleid van de algemene ondernemingsstrategie. In de informatiestrategie wordt aangegeven hoe de informatievoorziening een bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie. In het informatieplan wordt verder uitgewerkt hoe de informatievoorziening uitgevoerd en beheerst wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *