Gedecentraliseerde divisievorm

Gerelateerde afbeelding

In deze fase ontstaat nu de gedecentraliseerde multidivisionele organisatie, die direct onder de topleiding langs product-marktcombinaties of geografische gebieden is opgezet. Groei kwam tot stand via diversificatie naar een steeds breder wordend veld van activiteiten_ De activiteiten kantoorruimte huren rotterdam zijn gehergroepeerd tot betrekkelijk homogene eenheden, die in divisies worden ondergebracht. Deze divisies kunnen zich laten bijstaan door eigen staf-en hulpdiensten en verder door de concerndiensten die aan de topleiding zijn opgehangen_ Deze concerndiensten hebben naast een adviserende taak veelal ook een coördinerende, controlerende en motiverende (en soms een initiërende) taak ten opzichte van het kantoorruimte huren amsterdam divisiemanagement en ten opzichte van de aan de divisies ter beschikking staande ‘eigen’ divisiestafdiensten.
Bij het vormen van een divisieorganisatie is in de meeste gevallen sprake van een P-indeling van de organisatie, ofwel van productdivisies. Elke productdivisie heeft dan een eigen leiding (divisiedirectie) met daaronder gegroepeerd een eigen afdeling Productie, Verkoop en dergelijke. Gaat een grote organisatie internationaal opereren, dan wordt soms onder de directie (dan dikwijls Raad van Bestuur genoemd) voor een indeling naar land of werelddeel gekozen. Per land of werelddeel wordt dan in de bestuurlijke structuur de kantoorruimte huren utrecht coördinatie van activiteiten in de regio gewaarborgd.
Als in dit stadium de onderscheiden facetten in de managementtaak met behulp van dezelfde karakteristieken worden geschetst, is het volgende beeld van toepassing: Structuur van de organisatie. Gedecentraliseerde divisievorm, die via interne specialisatie (of groepering van werkmaatschappijen) tot stand is gekomen. Research en Ontwikkeling. Uitgebreid tot het zoeken naar totaal nieuwe en andere kantoorruimte huren eindhoven producten (dit is in ‘financiële’ conglomeraten in de vorm van een concerndienst niet aan de orde). Prestatiemeting. Onpersoonlijk, waarbij nu eerst en vooral – via winstdecentralisatie – financiële criteria, bijvoorbeeld ROi, zijn te hanteren of marktcriteria, bijvoorbeeld (relatief) marktaandeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *