Emissiehandel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Emissiehandel is de handel in emissierechten. Emissierechten geven bedrijven het recht om een bepaalde hoeveelheid gassen uit te stoten. Wanneer een bedrijf in werkelijkheid meer uitstoot dan het aantal rechten dat kantoor huren rotterdam het heeft, dan moet het rechten bijkopen of minder uitstoten. Het handelssysteem is flexibel: bedrijven kunnen emissierechten kopen of verkopen. Emissierechten worden voor koolstofdioxide aangegeven in tonnen en voor stikstofoxiden in grammen.
Het milieubeleid voor bedrijven is erop gericht om de uitstoot van vervuilende stoffen zo veel mogelijk te beperken. Daarvoor stelt de overheid algemene kantoor huren amsterdam regels op en verleent ze vergunningen. Een handelssysteem is een relatief goedkope manier om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Bij emissiehandel kunnen bedrijven zelf kiezen om hun uitstoot te verminderen of extra emissierechten te kopen. Bedrijven die investeren in schonere productieprocessen stoten minder uit en houden daardoor rechten over. Die rechten kunnen zij verhandelen. De bedrijven krijgen kantoor huren utrecht dus een financieel be
9.11 Handel in emissierechten 391
lang bij investeringen om de emissie te voorkomen. De kosten van de investeringen worden afgewogen tegen de kosten van het aankopen van emissierechten. Als de emissierechten schaars en dus duur zijn, is er een grote prikkel om te investeren.
Overheid en emissiehandel De Nederlandse overheid koopt zelf emissierechten voor de belangrijkste broeikasgassen: kooldioxide (COz), lachgas (N20), methaan (CH4) en een aantal fluorverbindingen. Deze handel vloeit voort uit het Kyoto-protocol. Nederland heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. De aankoop van kantoor huren eindhoven emissierechten draagt bij aan deze doelstelling doordat deze rechten volgens een plan in een steeds afnemend aantal aan de bedrijven ter beschikking worden gesteld. In Kyoto is ook besloten dat industrielanden een deel van hun reductieverplichting mogen realiseren via maatregelen in het buitenland. Daarvoor bevat het Kyoto-protocol drie instrumenten of mechanismen: clean development mechanism (CDM); joint implementation QI) ; emissiehandel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *