De referentiekaders van individuele mensen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De referentiekaders van individuele mensen worden uiteindelijk een deel van het wereldbeeld respectievelijk de cultuur van een organisatie. De manier waarop de organisatie de wereld beschouwt maakt een geleidelijke kantoorruimte huren rotterdam ontwikkeling door, zodat op den duur de manier van denken van de leden van de organisatie daar min of meer in past.
Hoe sterk de schakel is tussen individuele mentale modellen en gemeenschappelijke mentale modellen wordt bepaald door de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend door een groep of een specifiek lid van de organisatie.
De algemeen directeur of het managementteam hebben invloed vanwege de macht die inherent is aan hun positie. Een eensgezind opererende groep van kantoorruimte huren amsterdam mensen die op uurbasis werken kan puur door zijn omvang ook invloed uitoefenen.
Het ‘wereldbeeld’ is tevens een afspiegeling van de organisatiecultuur, de premissen waar men van uitgaat, van materiële zaken en van expliciete gedragsregels. Al deze zaken hebben een bevorderende of een remmende werking op het besluitvormingsproces, doordat kantoorruimte huren utrecht dit voortdurend stuit op onverwachte, buiten de routine vallende gebeurtenissen. Standaardprocedures daarentegen zullen dingen bevatten als het marketingplan om een nieuw product te lanceren, betaalprocedures voor toeleveranciers, beoordelingscriteria voor werknemers en de eisen waaraan nieuw personeel moet voldoen. Dat ligt allemaal klaar voor gebruik. Zo kan een organisatie op een voorspelbare manier aan steeds terugkerende problemen het hoofd bieden.
‘Single loop’- en ‘double loop’-leren (‘enkele’ en ‘dubbele’ lus) In het OBOT-GMM-model zit het concept van ‘enkele lus’-leren en ‘dubbele lus’-leren, zowel individueel als in de organisatie. Bij leren met een dubbele kantoorruimte huren eindhoven verbinding moeten diep in de organisatie gewortelde, onbereikbaar geachte, aannames en normen worden gelokaliseerd en expliciet gemaakt, omdat ze aanvankelijk onbekend of onbespreekbaar waren. Dit leren met een dubbele verbinding – de ‘dubbele lus’ – is in figuur 5.10 weergegeven in de vorm van een proces waarin individueel leren individuele mentale modellen beïnvloedt, die op hun beurt weer gevolgen hebben voor toekomstig leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *