Afbouw van activiteiten

Gerelateerde afbeelding

Een bedrijf kan zich op twee manieren uit een activiteit terugtrekken, te weten via sluiting (geheel of gedeeltelijk) of via verkoop van die activiteit. Ten aanzien van sluiting valt te denken aan het stilleggen kantoorruimte huren rotterdam van een deel van de gehele productie. Vanuit de sociale optiek is dit een zeer ingrijpende beslissing. Ook de economische gevolgen dienen niet onderschat te worden. Gehele of gedeeltelijke sluitingen waren onder meer het gevolg van het RSVdebacle. Soms is het mogelijk dat een bedrijf zich via verkoop van de activiteit uit de markt kan terugtrekken. Deze verkoop vindt wel plaats aan de zittende directie en het personeel, maar soms ook aan derden. In het eerste geval is sprake van een kantoorruimte huren amsterdam zogenoemde managementbuy-out. Philips heeft in de laatste jaren een groot aantal bedrijfsonderdelen aan derden verkocht. Denk onder meer aan de grote huishoudelijke apparaten en de sector informatiesystemen.
4.2.6 Mission statement en criteria bij evaluatie en keuze
Gedurende het strategische planningsproces zal moeten worden nagedacht over het werktermirne van de organisatie rein en hoofddoel van de organisatie: de missie van de organisatie en criteria bij evaluatie en kantoorruimte huren utrecht keuze uit alternatieven. Uiteindelijk zullen bij een weloverwogen strategische keuze alternatieven op grond van een aantal criteria worden gewikt en gewogen.
misswn statement
1g.1.q1 rn .1
Mission statement Een ‘mission statement’ geeft een visie op en richting aan de organisatie voor de komende vijf tot vijftien jaar. Een missie wordt dan ook niet elk jaar fundamenteel aangepast. Ze omvat informatie over de aard en reikwijdte van de activiteiten: markt, range, verticale en geografische reikwijdte.
Een kleine, prestigieuze bank voor particulieren kan bijvoorbeeld een missie formuleren die de particuliere markt, personen met grote vermogens en/of hoge inko
mens die kantoorruimte huren eindhoven wonen in de Randstad en alle aan persoonlijke financiën gerelateerde dienstverlening omvat.
m1ss1e Het draait bij het formuleren van een missie om vragen als: Wat willen wij zijn? Wat is onze business? Wat zal onze business zijn? Wie is onze cliënt? Op wie willen wij ons richten7 Op welke wijze willen wij een onderscheidende en duurzame toegevoegde waarde voor onze cliënt hebben?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *