De Temple Church

Gerelateerde afbeelding

Met deze opbeurende gedachte zit ik op de bank bij Kathleen thuis en hoor op de radio het prachtige nummer dat Edith Piaf ten gehore brengt: Ne me quitte pas. Ik sluit mijn ogen en geniet van de muziek. Dit is de melodie die Sarkov in een woud in Rusland ontdekte en die nu over de hele wereld ten gehore wordt gebracht. Ook mijn melodie is veranderd en als mens ben ik wijzer en authentieker geworden. Ik heb nu succes, maar op een andere wijze dan vroeger als beurshandelaar. Mijn voldoening haal ik uit het inspireren van jonge mensen die aan de vooravond staan om hun leidende rol in de maatschappij op te pakken. Veel jongeren zijn geraakt door het gedachtegoed van ons genootschap. Ze begrijpen dat ze de voorhoede vormen van een nieuwe renaissance, waarin we anders met geld, het financiële systeem, de aarde en met elkaar omgaan. Natuurlijk is dit idealistisch gedacht, maar wat is daar mis mee? Zij zien een wereld zonder schulden, waarin de middelen beter worden verdeeld en waarin er genoeg is voor iedereen.
Zo vul ik mijn rol als profeet in die mijn moeder ooit bij mijn geboorte voor ogen had. Het is bijzonder hoe een leven kan lopen en hoe mijn leven door het overkoepelende flexplek nijmegen veld is gestuurd. Ik loop naar de boekenkast om mijn eerste pennenvrucht te pakken. Het boek is een verslag van mijn eigen levensverhaal geworden. Mijn eerste boek doet me denken aan vorige week, toen ik aanwezig was bij de inauguratie van de honderd zeven en zestigste lichting novieten. Ik besloot om voorafgaand aan de Temple Church een bezoek te brengen aan het graf van mijn vader in Southampton. Daar stond ik voor het eerst sinds zijn overlijden op de Engelse begraafplaats. De enige verstoring van de stilte waren de grote regendruppels die op de voorruit tikten. Op de parkeerplaats van de begraafplaats was verder niemand anders aanwezig. Ik bleef nog even zitten en keek door de voorruit naar de grijze lucht. Een groep kraaien vloog over de parkeerplaats en nestelde in een oude eik die naast de ingang van de begraafplaats stond.

Ons huidig economisch systeem

Gerelateerde afbeelding

Van de bewakers en beulen van Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog was bekend dat ze de ene dag op een afgrijselijke wijze Joden aan het vermoorden waren, om de volgende dag op kerstavond in de kerk over vrede te zingen om elkaar vervolgens vrede toe te wensen. Hoe kun je vrede en moorden met elkaar rijmen als je echt wakker bent? Bevolkingsgroepen in het voormalige
Joegoslavië leefden decennialang als vreedzame buren samen om tijdens de Balkanoorlog ineens elkaar uit te moorden. Hoe kunnen brave huisvaders in korte tijd veranderen in moordenaars? De reden is dat we sociale wezens zijn en dat we ons aanpassen aan het systeem. We zijn onderdeel van vele, vaak onzichtbare richtlijnen die onze levens sturen. Godsdiensten, politieke stromingen, bedrijfstakken, media en multinationals zorgen allemaal dat wij ons gedragen zoals we dat in het dagelijkse leven doen. Daar denken we niet eens over na. We leven ons leven zonder ons af te vragen of we daarmee bijdragen aan een betere wereld en of het past bij wie we werkelijk zijn. Zo ontstaat er systeemgedrag bij mensen, waardoor we soms ver buiten onze persoonlijke normen en waarden gaan. Destructieve systemen kunnen alleen worden omgegooid als mensen zich bewust worden van het duivelse karakter van het systeem en in opstand komen. Zo is kantoorruimte amersfoort uiteindelijk ook de Tweede Wereldoorlog beëindigd.
Ons huidig economisch systeem is ook een systeem met destructieve elementen. We hebben namelijk een economisch systeem van groei en hebzucht ontworpen, dat aantoonbaar de aarde vernietigt en uiteindelijk de mensheid grote schade toebrengt. leder mens realiseert zich op individueel niveau dat we niet onbeperkt kunnen doorgroeien met zes miljard, en in 2050 zelfs met negen miljard mensen, op deze planeet. Wetenschappelijke berekeningen tonen aan dat de aarde is berekend op maximaal negen miljard mensen om in hun minimale dagelijkse behoeften te voorzien. De minimale dagelijkse behoeften betekenen een hele sobere levensstijl in vergelijking met de normale wijze waarop we in het Westen leven.

De toekomst

Gerelateerde afbeelding

“Heb jij zicht op de rode draad in jouw leven?'” vraagt de professor. “Ik heb geen helder beeld hoe logisch mijn leven in elkaar zit. Mijn leven lijkt momenteel meer op chaos dan op een leven met een logische rode draad.” “Dat gaan we onderzoeken. Ik ben niet voor niets wetenschapper geworden.” De professor haalt uit zijn tas een rol schildertape tevoorschijn en gaat staan. “Kom eens in het midden van de bibliotheek staan.” Ik doe wat de professor me opdraagt. De professor staat op, rommelt even in zijn tas en plakt naast mij een stukje schilders tape op de antieke parketvloer. Op het schilders tape staat het woord ‘nu’ geschreven. Dan loopt hij vijf stappen naar achteren en vraagt naar mijn geboortedatum. Het stukje tape met mijn geboortedatum plakt hij ongeveer vijf meter in een rechte lijn achter mij. Dan gaat de kantoorruimte amersfoort professor naar de plek die vijf meter recht voor me ligt en plakt daar een stukje schilders tape met een kruis erop. “Je bevindt je nu op je levenslijn,” zegt de professor. “Achter je is het begin van deze lijn, je geboortedatum, voor je ligt het punt waarop je de wereld weer gaat verlaten. Je bevindt je in het hier en nu. Je mag zo dadelijk een paar stappen naar voren zetten. Zo loop je letterlijk de toekomst in. Je stopt ergens op de lijn, sluit dan je ogen en vertelt me wat je op dat moment ervaart, voelt, weet en ziet.” Ik doe twee stappen naar voren en blijf stilstaan. Daarna sluit
ik mijn ogen. Ik heb geen gedachten, helemaal niets. “Ik zie, hoor of voel niets.” “Geduld Nick.” Dan zie ik langzaam vanuit de mist een beeld in mijn gedachten opdoemen. Zomaar, zonder dat ik er invloed op heb, lijk ik in een andere tijd te zijn. Zo eenvoudig kan het toch niet zijn? “Hoe oud ben je nu?” vraagt de professor. “Rond de vijftig jaar oud,” zeg ik, zonder erover na te denken. “Wat zie je gebeuren?” “Ik bevind me in een soort kerk, waar een groep mensen in een kring om mij heen zit,” zeg ik. “Het lijkt wel of het iets met opleiden van doen heeft. Het volgende beeld speelt zich thuis af. Ik ben de trotse vader van twee mooie kinderen en nog altijd getrouwd met Kathleen, die zich ook in de huiskamer bevindt. Bijzonder om jezelf zo in de toekomst te zien.”

Het einde van de oorlog

Gerelateerde afbeelding

De Tweede Wereldoorlog loopt al op zijn einde als in Nové Zamky Joodse mannen worden opgepakt en naar de Duitse werkkampen worden afgevoerd. Dat gebeurt met de bekende Duitse ‘Pünktlichkeit’. Ook mijn vader treft dat lot, zodat we vanaf dat moment op mijn moeder zijn aangewezen. Op 6 juni, de ochtend van de geallieerde landing in Normandië, worden alle overgebleven ghettobewoners ruw gewekt en naar de tuin van de synagoge gebracht. Ik zit daar ook bij. Het einde van de oorlog komt in zicht maar voor mij en mijn dierbaren begint de werkelijke oorlog nu pas. Vrouwen, kinderen en ouderen worden in onze Joodse wijk bijeengedreven. Daarna worden we op transport naar Auschwitz gezet. Mijn
familie ontsnapt niet aan het lot. Ik zie mijn moeder zorgelijk en angstig kijken en ze probeert ons te beschermen. Maar eerlijk is eerlijk, als twaalijarig jongetje vind ik het transport met de trein naar een onbekend iets zelfs een beetje spannend. Maar ik ben ook bang, want van binnen voel ik wel dat mijn leven op het spel staat.
Drie dagen en drie nachten blijft het treinkonvooi rijden. Er zitten meer dan zeventig bange Joden bijeengepakt in een beestenwagon en de stank is ondraaglijk. Een hoogzwangere vrouw bevalt in een hoekje van de wagon. Het kind leeft want ik hoor het krijsen. Dat de baby een vreselijk en kort leven is kantoorruimte amersfoort beschoren, begrijp ik als twaalijarig jongetje nog niet. Een oude man sterft van de uitputting en dorst en kinderen huilen. Hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen? Iedereen in de wagon heeft zo zijn mening over de situatie. De een is optimistisch en de ander pessimistisch. De een bidt, de ander slaapt en een derde zingt onafgebroken psalmen. Ik heb geluk, ik zit bij de deur die op een kier open is blijven staan. Zodoende krijg ik frisse lucht, kijk ik naar buiten en ik zie dorpen, steden en mooie landschappen voorbijschuiven. Mijn langste reis tot nu toe, was een reis met paard en wagen met mijn vader naar de hoofdstad Bratislava geweest om daar inkopen te doen. Deze reis met de trein brengt ons dichter bij de hel. Pas op vrijdagavond, als velen de sabbat zelfs in deze barre omstandigheden met een gebed beginnen, wordt het rustiger in de trein en val ik in slaap.

Authenticiteit

Gerelateerde afbeelding

Het is even wennen, maar ik voer de opdracht vanuit de verbinding hoofd, hart, buik uit en na even oefenen, lukt het me om het paard rondjes te laten lopen en bij elke klap te laten omkeren. Doordat ik eindelijk de verbinding in mezelf tot stand heb gebracht, voel ik me krachtig en beleef er zelfs plezier aan om het paard met mijn wil te sturen. “Nick, kom eens hier,” vraagt Jam ie.
Onder haar witte cowboyhoed glinsteren levendige ogen. Ze is een bijzondere vrouw met een prachtige, zachte uitdrukking op haar gezicht. “Wat je daarnet hebt geleerd, is dat authenticiteit het altijd
wint van autoriteit. Authenticiteit is gebaseerd op eenheid van handelen vanuit je hoofd, je hart en je buik. Autoritair handelen is gebaseerd op angst en je ego en is op de lange termijn niet houdbaar. Mensen voelen haarfijn het verschil aan.” Dit had ik eerder in mijn carrière willen weten, bedenk ik me en er verschijnt een glimlach op mijn gezicht. “Vergeet nooit de kracht van de drie-eenheid hart, hoofd en buik. In je hoofd zitten je gedachten, je dromen en je verbeelding. Je hart staat voor je passie en intentie en in je buik zitten je (wils)kracht en de kantoorruimte amersfoort verbinding met anderen en met de wereld om je heen. Je bereikt niets van waarde in het leven als je deze drie niet synchroon laat samenwerken. Iedere krachtige leider en ieder succesvol mens werkt vanuit de verbinding van hoofd, hart en buik.” Jamie duwt het hek van de paardenbox open en we lopen in de richting van de Chevrolet, die in de zon staat te blinken. “Vandaag heb je geleerd hoe je op een authentieke wijze alles kunt bereiken wat je wilt. Je enige beperking is je eigen geest. Als je werkelijk snapt hoe je de vierde dimensie kunt inzetten, realiseer je al je dromen. Hoe voelde je je daar in de paarden bak?” “Onoverwinnelijk en rustig. Als je hoofd, hart en buik in je handelen synchroon zijn, kom je in een zogeheten toestand van flow terecht, waarin je jezelf innerlijk rustig voelt en toch je maximale potentie als mens gebruikt. Dat is ook de toestand waarin je gemakkelijk contact legt met de vierde dimensie. Het is bereikbaar voor iedereen, als je maar weet hoe je er moet komen.” “Jamie, dank je voor de wijze les,” zeg ik. “Graag gedaan. Vergeet nooit wat je van Diamond hebt geleerd en ga handelen vanuit authenticiteit. Daarin zit je werkelijke kracht.” Ik bedank Jamie hartelijk voor haar wijze woorden, waarna we in de Chevrolet naar de universiteit terugrijden.

In het Hebreeuws

Gerelateerde afbeelding

“Ik ben hier op een bijzonder boek gestuit dat in 1697 door een monnik uit Schotland is meegenomen naar deze bibliotheek.” Renard loopt naar een boekenkast, klimt op een ladder en pakt hoog uit de boekenkast een boek met een bruine lederen kaft.
Met het boek in zijn hand klimt hij naar beneden en legt het boek voor me op tafel. yi.J1ïl ï1J1Jïl staat er in een gedrukte letter op de omslag te lezen met daaronder in het latijn: Quatuor dimensionum. “Ze noemen dit ook wel: Het boek van de waarheid,” zegt Renard. Het boek is bijzonder, dat voel ik direct als ik het voorzichtig van de tafel oppak. Het boek ruikt naar eeuwenoud papier, maar is ondanks de hoge leeftijd redelijk goed geconserveerd gebleven. Als ik het boek opensla, zie ik dat het in een oude, ontoegankelijke taal is geschreven. “In welke taal is dit boek geschreven?” vraag ik. “In het Hebreeuws. Deze taal werd al omstreeks 1500 voor Christus gesproken. Ik ben begonnen met de vertaling en het is fascinerend. Dit boek brengt namelijk het geheim van het universum in kaart. Dat is ook de reden waarom het boek direct na het verschijnen door de paus in de ban is gedaan.” Ik kijk met een wazige blik naar Renard. Het klinkt allemaal kantoorruimte amersfoort reuze interessant, maar waarom vertelt hij me dit allemaal? “Nick, ik heb je nodig om in Amerika nader onderzoek voor mij te doen. Op Harvard University is een tweede exemplaar van dit boek in de universiteitsbibliotheek aanwezig. Jij spreekt perfect Engels en je bent niet verbonden aan het klooster. Mijn Engels is volstrekt onvoldoende om zelf dit onderzoek te kunnen leiden. Ik wil weten wat ze daar hebben ontdekt. Jij bent hoogintelligent en was niet voor niets een van de beste beurshandelaren. Daarnaast heb je in New York gewoond en beheers je de Engelse taal. Het is belangrijk dat we nader onderzoek gaan doen en je moet me daar bij helpen. In dit boek staat interessante door de kerk verboden informatie. Daarom wil ik je vragen om naar Amerika af te reizen om daar het gewenste onderzoek voor mij te doen. Ik heb een naam voor je. Professor Roy Markowitz leidt daar het team dat de vertaling van dit boek uitvoert. Ik zal je ruimhartig betalen. Zonder hulp vanuit Amerika kom ik niet tot de kern van dit boek.” Ik kijk peinzend voor me uit naar de rijen met boeken die deze bibliotheek rijk is. Toch houd ik wijselijk mijn mond. Ik zit in de schuldsanering en kan maar nauwelijks mijn hoofd boven water houden.

Reïncarnatie

Gerelateerde afbeelding

Op de eerste dag van de rest van mijn leven word ik met een duf gevoel in mijn hoofd wakker van het gerinkel van de telefoon die op mijn nachtkastje ligt. Ik neem op en hoor de stem van Kathleen, die de hele nacht niet heeft geslapen en deze ochtend naar huis komt om te praten. Ik stem toe, sta op en neem een douche om weer enigszins bij de mensen te komen. Aan mijn hoofdpijn af te meten, hebben de vele glazen whisky van gisterenavond er behoorlijk ingehakt. Het goede nieuws is evenwel dat ik geen slaappilletje nodig heb gehad om toch in een diepe slaap te geraken. Ik trek een donkere spijkerbroek aan en schiet een wit overhemd aan met daaroverheen een bruin colbertje met stukken op de mouwen. Als Kathleen zo thuiskomt, wil ik er niet als een verslagen hond bijzitten.
Ik eet een boterham en zet lekkere Ibiza-lounge muziek op. Nu ik nog maar een paar dagen kan genieten van alle mooie spullen om mij heen, ga ik deze tijd maximaal benutten. Het vreemde is dat het depressieve gevoel van gisterenavond is verdwenen. In niets voel ik mij nog de man, bij wie eind deze maand een rekening van tien miljoen euro op de deurmat valt. Het is altijd al mijn kracht geweest om vooruit te kijken en ik zie een nieuw kantoorruimte amersfoort leven aan de horizon verschijnen, dat misschien niet zo luxe en welvarend is, maar veel bevredigender dan ik op de beursvloer ooit heb gehad. De immense druk kan ik niet langer meer aan en ik ben blij dat ik de achtbaan vol stress en spanning verlaat, die onherroepelijk eindigt in een
ziekte, een hartaanval of misschien zelfs de dood. Stress is een reuzendoder, zo heb ik pas gelezen en ik weet nu hoeveel waarheid er in deze uitspraak zit. Ik voel dat het uiteindelijk weer goed komt tussen mij en Kathleen en dat stemt me gelukkig. Ze is naast een mooie ook een bijzondere vrouw. Natuurlijk gaan we eerst samen door een diep dal, maar uiteindelijk zijn we zielenmaatjes die al eeuwen lang met elkaar zijn verbonden. Dat weet ik gewoon. Ik geloof oprecht in reïncarnatie en dat we op deze wereld komen met een doel en een reden, maar ik heb me daar nooit in het openbaar over uitgelaten. Dat past niet in de bankwereld van cijfers, aandelen, geld en macht.

Het nemen van grote risico’s

Gerelateerde afbeelding

Kathleen had een psychische tik van de behandelingen gekregen en was niet te genieten. Dat leverde veel huilbuien en spanning thuis op. Zodoende bezocht ik steeds vaker onze club Masters of the Universe. Enerzijds om de thuissituatie te ontvluchten, maar anderzijds om de spanningen en mijn frustraties te doven. In de club leerde ik cocaïne te gebruiken. Het eerste lijntje coke snuiven was spannend en verrassend. Ik voelde me direct energiek en het was alsof ik de wereld aankon en alle spanning en problemen waren verdwenen. Het gelukzalige gevoel waarin ik me letterlijk een Master of the Universe voelde, werkte verslavend. Steeds vaker gebruikte ik cocaïne en op een gegeven moment gebruikte ik het zelfs op wekelijkse basis. In mijn karakter zit besloten dat ik gevoelig ben voor verslaving, dat had ik al eerder gemerkt. Het mooiste van mijn vak als beurshandelaar vond ik namelijk de kick bij
het nemen van grote risico’s. Ook de kick van risico’s nemen, is een vorm van verslaving. Een vlakke beurskoers is al snel saai; hoe grilliger de markt, hoe meer ik in kantoorruimte amersfoort mijn element ben en hoe meer ik met risico’s kan spelen. Maar risicovol beleggen is iets anders dan drugs gebruiken. Ik wist dat drugs gevaarlijk waren, maar ik kon niet aan de drang ontsnappen om even uit de werkelijkheid weg te vluchten. De druk bij de bank en thuis was simpelweg te hoog om niet af en toe even te willen ontsnappen met behulp van een lijntje cocaïne. Ik voelde dat ik op het kantelpunt stond om echt verslaafd te raken en was eerlijk gezegd blij dat Kathleen voorstelde om terug te gaan naar Nederland, zodat ze daar een nieuwe studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam kon oppakken. Tot haar grote verrassing stemde ik direct toe. Mijn cocaïnegebruik had ik zorgvuldig voor haar verborgen gehouden.
Met mijn naam en reputatie had ik voldoende keuze bij de verschillende grootbanken in Nederland. Het was uiteindelijk de charme van Richard den Draaier, de CEO van het handelshuis Van Der Moolen, die mij binnenhaalde. Ik kende Richard al van Wall Street, waar Van Der Moolen als een agressief handelshuis bekend staat. Een bedrijf dat niet bang is voor een beetje risico. Van der Moolen was in 1892 opgericht en het bedrijf handelde voor eigen rekening. In Nederland waren ze gevestigd op de Keizersgracht in Amsterdam en ze deden zaken met alle grote pensioenfondsen ter wereld. Wat de doorslag gaf, was dat Van Der Moolen openstond voor de nieuwe producten, die ik bij Morgan Stanley had ontwikkeld. Ik stemde toe om terug naar Nederland te gaan en aan de wens van Kathleen tegemoet te komen. In werkelijkheid gaf de carrière move mij de kans om los te komen van de club voor beurshandelaren, die leven op spanning, drank, seks en het gebruik van cocaïne. Ik had het voorgevoel dat het in New York niet goed met me zou aflopen als ik daar zou blijven. Zo was Kath
34
leen niet alleen mijn grote liefde, maar werd ze ook mijn grote redder. Gelukkig wist ze niets van al die praktijken die zich in de club afspeelden. Ik denk niet dat we dan nog bij elkaar waren geweest.

De marketingfunctie

Gerelateerde afbeelding

De marketing respectievelijk verkoop is daarmee eigenlijk het beginpunt respectievelijk eindpunt van de organisatieactiviteiten. De marketingfunctie zal doorgaans het uitgangspunt vormen van de planning in de organisatie. Uit het marketingplan wordt het verkoopplan voor het volgende jaar afgeleid, uit het verkoopplan het voorraadplan, daaruit het productieplan, inkoopplan, enzovoort.
Het beheersingsproces dat betrekking heeft op de commerciële activiteiten binnen een organisatie kan als volgt worden ingedeeld: Het vaststellen van de doeleinden. Voor het afzetbeleid zullen de algemene organisatiedoelstellingen moeten worden geconcretiseerd in marktdoelen. Men moet met andere woorden vaststellen op welke afnemersgroepen men de afzet zal gaan richten: bijvoorbeeld op industriële afnemers of consumenten, op welke doelgroepen in het bijzonder: bijvoorbeeld dames-, heren-of kinderkleding, en in welke gebieden: in Nederland, in alle steden met meer dan 25 000 inwoners, of soms ook in het buitenland? De planning op lange en korte termijn. Voor de commerciële functie zal dit resulteren in een afzetplan, dat de marktdoelen omvat alsmede de instrumenten waarmee dit moet gebeuren, uitgedrukt in kosten ten opzichte van verwachte opbrengsten. De organisatie. Deze heeft betrekking op de opzet en het functioneren van de markeringen verkoopafdeling, alsmede op de wijze waarop van daaruit de externe relaties met de afnemers worden onderhouden. Het beleid zal door deze afdeling en de daarin werkzame functionarissen in het bijzonder moeten worden uitgevoerd. De uitvoering. De plannen moeten in actie worden omgezet. Ieder zal moeten weten wat van hem of haar op welke momenten wordt verwacht. Dit houdt bijvoorbeeld in dat taken van vertegenwoordigers per rayon, per klantengroep, per klant moeten worden geformuleerd of dat reclamecampagnes moeten worden uitgevoerd. Het geven van duidelijke beleidslijnen, instructies en taakopdrachten is daarbij noodzakelijk. Controle en bijsturing. De activiteiten verlopen doorgaans niet helemaal volgens plan. Er zijn nu eenmaal veel onzekerheden in het marktgebeuren. Afwijkingen moeten tijdig worden gesignaleerd, zodat ook vroegtijdig de benodigde bijsturingsmaatregelen kunnen worden genomen.
Hoe gaat een digitale verkoop in zijn werk?
Een computerproducent ontdekt ineens dat hij een tekort aan geheugenchips heeft voor de fabricage van een moederbord. Hij heeft 20 000 chips nodig -en wel snel.
2 De verantwoordelijke inkoper logt in bij FastParts, een handelsbeurs op internet, en voert de informatie over de gezochte chip in. Het systeem antwoordt met een lijst van beschikbare partijen, met prijs, hoeveelheid en andere details. Eén partij lijkt precies aan te sluiten bij de vraag: 20 000 van de gezochte chips zijn verkrijgbaar voor 0,36 dollar per stuk. 3 De koper doet een lager bod: 0,29 dollar per stuk. De kantoorruimte amersfoort leveranciers en eventueel andere kopers die in deze partij zijn geïnteresseerd worden per e-mail op de hoogte gebracht van het bod. 4 De verkoper verlaagt de prijs naar 0,33 dollar. De computerfabrikant wordt hier per e-mail op gewezen. Het is een goede prijs, en hij accepteert het tegenbod.
5 FastParts bevestigt de details van de verkoop, en de betaling wordt achtergehouden op een speciale borgrekening. Zodra de koper de chips ontvangt, heeft hij vijf dagen de tijd om ze te inspecteren en akkoord te gaan. Na vijf dagen wordt het geld van de borgrekening overgeboekt naar de verkoper. Bron: Management Team, 22 mei 1 998

Telebesluitvorming

Gerelateerde afbeelding

Recent onderzoek laat zien dat de ‘sense of urgency’ met betrekking tot noodzakelijke veranderingen binnen weinig ondernemingen op breed managementniveau aanwezig is. Het faillissement van vele zogenoemde dot.com-bedrijven in 2001 en 2002 draagt ook niet bij tot betere onderbouwing van argumenten. Bestuursvoorzitters geven echter wel aan dat het ‘adopteren’ van nieuwe technologieën
om nieuwe marktkansen te benutten te traag verloopt. Veel managers nemen een afwachtende houding aan, de kritische massa om snel beslissingen te nemen is over het algemeen onvoldoende en belangrijke, op verandering gerichte investeringen, blijven daardoor (nog) achterwege. Internet en multimediale communicatie nemen intussen een grote vlucht. De angst voor het zogenaamde millenniumprobleem toonde aan hoe kantoorruimte amersfoort afhankelijk we inmiddels zijn van computerhardware en (‘embedded’) software in allerlei primaire systemen. Denk niet alleen aan bestuurlijk-administratieve automatisering in bank- en verzekering respectievelijk overheidsvoorzieningen, maar ook aan (lucht-)verkeersregeling, spoorboombeveiliging, intensive care-apparatuur, klimaatregeling, liftbediening enzovoort. Die afhankelijkheid neemt door de verdere ontwikkeling en toepassingen van ICT nog meer toe, in privé-leven en het werkzame leven van mensen in organisaties. Het aantal ‘telewerkers’ groeit bijvoorbeeld met 20 % per jaar. Van de actieve beroepsbevolking in relewerken Nederland komt 25 % in aanmerking voor telewerken (1,3 miljoen mensen). Hun werkzaamheden kunnen voor minstens 20 % van de arbeidstijd telewerkend worden verricht. Telebesluitvorming, e-mail en videoconferencing zullen naar verwachting de trend naar telewerken versterken.
11.5.2 ICT en herinrichting van bedrijfsprocessen (BPR)
Bedrijven en instellingen proberen in toenemende mate hun werkprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. De hieraan verbonden voordelen kunnen alleen worden gerealiseerd ICT indien nieuwe processen, organisatie en ICT worden gecoördineerd. De ICT-functie bepaalt technologie, applicaties, gebruikersniveau en ICT-management. Het procesontwerp is gericht op kwaliteit, flexibiliteit en kostenniveau. De organisatie is gericht op beheersstructuur, cultuur en expertise. Deze factoren moeten in evenwicht zijn.