Categorie archief: flexplek huren dordrecht

Wijdverspreide misvattingen

De wijdverspreide misvattingen over willekeurigheid hebben soms grote gevolgen. In ons artikel over representativiteit citeerden Amos en ik de statisticus William Feller, die een voorbeeld gaf van het gemak
I 24 Deel Il – Heuristieken en biases
waarmee mensen niet-bestaande patronen onderscheiden. Tijdens de bombardementen op Londen in de Tweede Wereldoorlog geloofde men flexplek huren rotterdam dat de bombardementen niet willekeurig konden zijn, omdat uit kaarten bleek dat bepaalde delen van Londen nauwelijks werden geraakt. Volgens sommigen kwam dit door de aanwezigheid van Duitse spionnen in die buurten.5 Uit een zorgvuldige statistische analyse bleek dat de spreiding van treffers gebruikelijk was voor een flexplek huren amsterdam willekeurig proces – en evenzeer gebruikelijk voor het wekken van de indruk dat het proces niet willekeurig was. In de woorden van Feller: ‘Voor de leek lijkt willekeurigheid op regelmaat of de neiging tot clustervorming.’ Al snel kreeg ik de kans om datgene wat ik van Feller had geleerd in de praktijk te brengen. In 1973 brak de Jom Kipoer-oorlog uit. Mijn enige significante bijdrage aan de strijd was het advies aan hoge luchtmachtofficieren om een bepaald onderzoek niet uit te voeren. De strijd in de lucht verliep moeizaam voor IsraĆ«l, vanwege de onverwachte effectiviteit van het Egyptische luchtafweergeschut. De verliezen waren aanzienlijk en leken onevenredig verdeeld te zijn. Zo las ik over twee squadrons die van dezelfde basis vluchten uitvoerden – het ene squadron had vier vliegtuigen verloren, het andere geen. Er werd een onderzoek op touw gezet om te ontdekken wat flexplek huren utrecht het ene squadron fout deed. Er was geen enkele reden om aan te nemen dat het ene squadron beter functioneerde dan het andere en er werden geen operationele verschillen ontdekt. Wel waren er (uiteraard) verschillen in het leven en werken van de piloten: hoe vaak men tussen missies naar huis ging en iets over de manier waarop debriefings werden uitgevoerd. Mijn advies aan de officieren was om de verschillen toe te schrijven aan het flexplek huren eindhoven toeval en de ondervragingen stop te zetten. Ik meende dat de zoektocht naar een niet voor de hand liggende oorzaak vruchteloos zou zijn en dat de piloten van het geplaagde squadron niet ook nog met schuldgevoelens moesten worden opgezadeld.