Uitzonderingsgeval

Gerelateerde afbeelding

Op het moment dat ik beneden op de bank naar de twee doosjes slaappillen op de salontafel zit te staren, verschijnt het gezicht van mijn moeder voor mijn geestesoog. Mijn lieve moeder die vijf jaar geleden is overleden aan leverkanker. Ze kijkt me glimlachend aan, maar zegt niets. Misschien komt het door de drank of door de geestelijke staat waar ik op dit moment in verkeer, maar ik zie mijn overleden moeder heel helder voor me. Ze is zelfs zo aanwezig dat het lijkt alsof ik haar kan aanraken. Ineens schieten de woorden weer door mijn flexplek huren rotterdam hoofd die ze aan me heeft verteld: jij bent mijn enige kind en een profeet, dat heb ik God bij je geboorte beloofd. Hoe dikwijls heb ik vroeger van haar niet deze zin gehoord, naast het verhaal over de bijzondere wijze waarop ik op de wereld ben gezet. Ik was met vierentwintig weken veel te vroeg geboren. Ik was een prematuur die nauwelijks zeshonderdvijftig gram woog en direct in een couveuse in het universitair ziekenhuis van Southampton werd geplaatst. De kans dat ik het zou overleven was minder dan vijftig procent. Ik bleek een sterk kind te zijn en overleefde de te vroege geboorte. Dat was al bijzonder in die tijd, maar het is al helemaal uitzonderlijk dat een prematuur van vierentwintig weken zonder al te veel lichamelijke schade opgroeit tot een volwassene. Zo’n flexplek huren utrecht uitzonderingsgeval ben ik. Het enige dat ik heb overgehouden aan mijn te vroege geboorte is dat ik dingen zie die voor andere mensen verborgen blijven. De paranormale gaven die ik bezit en zo lang heb weggestopt, komen rechtstreeks voort uit mijn vroeggeboorte. Mijn fontanel is langer dan bij andere baby’s open blijven staan en dat heeft mijn wereldbeeld veranderd. Ik ben paranormaal begaafd, zoals ze dat zo mooi in de literatuur zeggen.

Achtergronden van het kwaliteitsdenken

Gerelateerde afbeelding
Het concept voor integrale kwaliteitszorg is afkomstig uit de Verenigde Staten en voor het eerst succesvol toegepast in Japan. Het wordt uitgedragen door een aantal kwaliteitsgoeroes, waaronder de Amerikanen Deming, Crosby, Juran, Feigenbaum en de Japanner Imai. Hun ideeën komen in grote lijnen overeen. De kern ervan is dat een kwalitatief goede organisatie aandacht besteedt aan de organisatiestructuur, productiemethoden en -middelen, de flexplek huren rotterdam managementstijl, de bedrijfscultuur, het personeelsbeleid en statistische methoden om tot kwaliteit te komen. In alle concepten speelt het topmanagement een belangrijke rol aangezien topmanagement zij het kwaliteitsproces moet sturen en een voorbeeldfunctie in de organisatie moet vervullen.
Het basisconcept voor kwaliteitszorg is afkomstig van de statisticus W. Deming en is voor het eerst in bedrijven toegepast net na de Tweede Deming Wereldoorlog. Deming stelde het management centraal bij kwaliteits- management programma’s. Kwaliteit kan volgens Deming pas worden bereikt als het totale productieproces onder controle is. De grote kennis hiervan schuilt echter niet bij het management maar bij het productiepersoneel. Zij zien de zwakke plekken en de fouten in het systeem. Het management kan van deze kennis en inzichten gebruik maken om zo tot een volledige beheersing van het proces te komen.
De mensen zijn de belangrijkste factor in de onderneming volgens Deming, en het management zal er daarom van alles aan moeten doen het beste uit de individuele medewerkers te halen. Deming ontwierp een cirkel flexplek huren utrecht waarmee de het proces van kwaliteitszorg werd gevisualiseerd (zie figuur 11.2). Het proces van kwaliteitsbeheersing wordt hierbij opgedeeld in vier fasen namelijk: plan, doe, check en analyseer. Deze fasen zouden evenredig veel aandacht moeten krijgen in het kwaliteitsbeheersingsproces.

Bedrijven moeten reorganiseren als het goed gaat

Gerelateerde afbeelding

De meeste bedrijven beginnen te laat met reorganiseren, als de crisis al een feit is. Reorganiseer als het goed gaat, luidt daarom de boodschap van hoogleraar Bedrijfseconomie Tineke Bahlmann, die er een ‘on-economische’ visie op anticyclisch handelen op nahoudt.
‘iedere reorganisatie heeft een vast patroon: eerst ontkennen mensen de noodzaak. Daarna worden ze vreselijk kwaad en gaan ze marchanderen. Dat proces duurt één à twee jaar, dat moet je laten uitwoeden. Tijdens reorganisaties zijn mensen vooral met zichzelf bezig, niet met hun klanten. Daarom moet je niet wachten met reorganiseren tot de omgeving verandert. Niet reageren dus maar anticiperen op een (mogelijke) crisis.’ De vraag is, hoe een onderneming dat in turbulente tijden aanpakt. ‘In rustige tijden moet je een stabiele organisatie opbouwen, dus zorgen voor goede managementinformatiesystemen, een goede administratie enzovoort, om in een flexplek huren rotterdam dynamische periode goed op de wanorde in de omgeving te kunnen reageren.’ Die wanorde kan de leiding van een onderneming nooit alleen voorzien en overzien, alle geavanceerde methoden van strategische planning ten spijt. ‘Nee, het gaat om al doende leren. Medewerkers komen bij klanten die ergens behoefte aan hebben en vragen zich af: kunnen wij dat niet maken? In elke onderneming zijn mensen die veranderingen zien aankomen, en mensen met ideeën. Dat potentieel moeten bedrijven veel meer gebruiken.’
Bedrijven die crises willen vermijden moeten volgens Bahlmann op tijd reorganiseren, de creativiteit van hun mensen beter benutten en in stabiele perioden geld genereren om in dynamische perioden nieuwe dingen te kunnen doen.
neelsbestand met zich mee. In het sociaal plan geeft de werkgever weer sociaal plan hoe om te gaan flexplek huren utrecht met het personeel in tijden van de reorganisatie. De aangewezen partijen bij het opstellen van een sociaal plan zijn de directie, de werknemers en de vakbond.
Het sociaal plan komt in plaats van de CAO en is een collectieve regeling waaraan medewerkers individuele rechten ontlenen. Hierbij gaat het niet alleen om de regelingen, maar ook om de te volgen procedures.